نرم کننده های پرانرژی جدید در پیشرانه های تفنگی

پیام:
چکیده:
نرم کننده ها به عنوان یکی از اجزاء کلیدی در پیشرانه های تفنگی، نقش مهمی را در کنترل خصوصیات بالستیکی و مکانیکی پیشرانه بازی می کنند. توسعه پیشرانه های تفنگی جدید، نیازمند درک رفتار و اثر نرم کننده های پرانرژی می باشد. امروزه در سراسر جهان تلاش های زیادی برای سنتز و کاربرد نرم کننده های پرانرژی به منظور تامین نیازمندی های بالستیکی مورد نظر، در حال انجام است. حاصل چنین تلاش هایی، به تولید نرم کننده های پرانرژی بر پایه گروه های نیترو، نیتراتو، فلوئورو نیترو، فلوئورآمینو و آزیدو منجر شده است. این نرم کننده ها استحکام مکانیکی و انرژی مورد انتظار را در پیشرانه های تفنگی با هدف تامین بالستیک مورد نیاز فراهم می کنند. در این مقاله در ابتدا به اختصار مفاهیمی نظیر دمای انتقال شیشه ای شدن و مهاجرت نرم کننده ها تشریح شده و سپس برخی از نرم کننده های جدید مورد استفاده در پیشرانه های تفنگی نظیر BU-NENA، NF، BDNPA/F، DANPE و DNDA57معرفی می شود و اثر این نرم کننده ها برخصوصیات بالستیکی و دیگر خصوصیات پیشرانه های تفنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1002513 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!