پیشرانه ژل و رفتار آن در یک سیستم پیشرانش

پیام:
چکیده:
پیشرانه های ژلی مزایای قابل توجهی نسبت به پیشرانه های مایع دارند. برای ایجاد نیروی پیشران در محفظه تراست ابتدا پیشرانه در داخل محفظه تراست به قطرات بسیار ریزی تبدیل شده و سپس محترق میشود. خصوصیات اتمایز شدن و احتراق پیشرانه ها به خواص رئولوژیکی آنها وابسته است. در این تحقیق ضمن معرفی خواص رئولوژیکی پیشرانه مایع و ژل، الگوی اتمایز شدن و فرآیند احتراق آنها بررسی و مقایسه شده است. پیشرانه های ژلی، سیالهای نازک شونده برشی هستند که ویسکوزیته آنها با افزایش نرخ برش کاهش مییابد. بنابراین انژکتورهایی برای اتمایز کردن این پیشرانه ها مناسب هستند که بتوانند نرخ برش بالایی ایجاد کنند. هر چه قطر قطرات اتمایز شده کوچک تر باشد سرعت تبخیر و احتراق آنها بیشتر شده و در طول کوتاهتری از محفظه تراست فرآیند احتراق کامل میشود.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1002514 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!