روش های دعوت و تبلیغ قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی

پیام:
چکیده:
تبلیغات از ابزارهای رایج در انتقال فکر، فرهنگ و هر گونه پیامی به دیگران است. مکاتب مختلف فکری، فرهنگ ها و تمدنهای مختلف از دیر باز کوشیده اند با بهره گیری از شیوه های گوناگون، پیام های مورد نظر خویش را به مخاطبان انتقال دهند. در این میان، بهترین و کامل ترین منبع برای تبلیغ، قرآن کریم است که خود به بهترین شکل شیوه های تبلیغی را طرح کرده است. البته بهره گیری از سنت و سیره نیز می تواند برای اکمال این مهم مفید و موثر باشد. در تبلیغ قرآنی، اصولی چون: تعهد به اخلاق و ارزش ها، پیش آهنگی اسوه ها، مطابقت کردار با گفتار، بهرهگیری از شیوه های غیر مستقیم و عملی، توجه به شرایط و مقتضیات زمان که موجب می شود در شرایط فعلی بتوان از فیلم، داستان، رمان و رسانه های گوناگون به عنوان ابزارهای تبلیغ بهره گرفت، برانگیختن عقل و دعوت به تفکر، ساده گویی، شناخت استعداد و قابلیت مخاطبان و برخورد متناسب با آنان، صراحت و شفاف سازی، نگرش یکسان و پرهیز از تبعیض و تفاوت و... بر تمام شیوه های تبلیغی سایه افکنده است. مقاله حاضر در صدد است تا شیوه های مذکور و امتیازات تبلیغ قرآنی را خصوصا با توجه به دیدگاه های علامه طباطبایی مورد بررسی قرار دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
165
لینک کوتاه:
magiran.com/p1003528 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!