بررسی تاثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تهوع و استفراغ از عوارض شایع اوایل حاملگی است که می تواند عوارض جسمی و روحی قابل ملاحظه ای را در خانم های مبتلا ایجاد کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر طب فشاری بر تسکین تهوع و استفراغ حاملگی انجام شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور 150 خانم حامله با سن حاملگی کمتر از 16 هفته مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های قبل از زایمان بیمارستان نقوی کاشان به مدت 7 روز و طی 2 مرحله طی سال های 90-1388 شرکت کردند. آنان به طور تصادفی در 3 گروه طب فشاری، دارونما و کنترل قرار گرفتند. در مرحله اول برای 3 روز خانم ها هیچ دارویی را دریافت نکردند. در مرحله دوم طی 4 روز برای گروه طب فشاری مچ بند با فشار بر نقطه P6 و برای گروه دارونما، مچ بند با فشار بر نقطه مقابل P6 به هر دو دست بسته شد. برای گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای انجام نگرفت. اطلاعات به وسیله خود خانم ها و با استفاده از فرم ایندکس Rhodes جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
بین 3 گروه مورد مطالعه از نظر سن، سن ازدواج، سن حاملگی، شغل و میزان رضایت از همسر اختلاف معنی داری وجود نداشت. اگرچه اختلاف میانگین تغییرات در ایندکس Rhodes بین دو گروه طب فشاری و دارونما معنی دار نبود، اما بین گروه کنترل با دو گروه دیگر اختلاف معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری
طب فشاری با مچ بند می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی، ایمن و کم هزینه برای تسکین تهوع و استفراغ حاملگی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
212
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.