بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سپسیس نوزادی از مهم ترین علل مرگ و میر دوره نوزادی است. هدف از این مطالعه بررسی سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 به عنوان معیاری برای تشخیص سریع عفونت نوزادی و جلوگیری از بستری شدن بی مورد ایشان می باشد.
مواد و روش ها
سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 با تکنیک ECL) Electrochemiluminescence) در 142 نوزاد ترم بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال90-1389 تعیین شد. 10 نوزاد از آنها بدون علایم سپسیس بوده و فقط برای درمان زردی با فتوتراپی بستری شده بودند. در 132 نوزاد با علایم مشکوک به سپسیس، کشت خون به روش بک تک انجام و 10 مورد مثبت شد که مقایسهی سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 در آنان با 10 نوزاد انتخاب شده از 122 نوزاد کشت منفی دارای علایم سپسیس و نیز 10 نوزاد بدون علایم با استفاده از آزمون کروسکال والیس صورت گرفت.
نتایج
در این مطالعه 74 نوزاد پسر و 68 نوزاد دختر بررسی شدند. شیوع سپسیس نوزادی 7 درصد و عوامل باکتریال شایع آن استرپ گروه B و استاف اپیدرمیدیس بود. شایع ترین علامت منجر به بستری، تاکی پنه با 9/35 درصد بود. میانگین سطح اینترلوکین 6 در گروه اول (بستری با شک به عفونت و کشت خون مثبت) 65/1545، در گروه دوم (بستری با شک به عفونت و کشت خون منفی) 79/14 و در گروه سوم (نوزادان بدون شک به سپسیس و بستری به علت زردی) 04/11 پیکوگرم در دسی لیتر به دست آمد (001/0P=).
نتیجه گیری
سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 در تشخیص سپسیس زودرس نوزادی دارای ارزش پیشگویی کننده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
229
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.