فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان چاق با افزایش عوارضی چون بیماری های قلبی عروقی زودهنگام همراه است. این مطالعه جهت بررسی فراوانی این بیماری ها در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی روی 450 کودک و نوجوان چاق 4 تا 18 ساله شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک افراد اندازه گیری شده و نمونه خون آنها در حالت 12 ساعت ناشتا جهت تعیین میزان کلسترول تام،HDL، تری گلیسرید و قند پلاسما گرفته شد. افراد دچار سندروم متابولیک با داشتن حداقل 3 از 5 معیار عامل خطرساز شامل: 1) نمایه توده بدنی برابر یا بیشتر از صدک 95 برای سن و جنس؛ 2) تری گلیسرید بیش از صدک 95 برای سن و جنس؛ 3) HDL کمتر از صدک 5 برای سن و جنس؛ 4) اختلال قند خون ناشتا (قند خون ناشتای 100 mg/dL یا بیشتر)؛ و 5) فشارخون سیستولیک و یا دیاستولیک بیش از صدک 95 برای سن و قد، تعریف شدند.
نتایج
از مجموع 450 فرد، 227 نفر (4/50 درصد) پسر و 223 نفر (6/49 درصد) دختر بودند. میانگین سنی افراد 18/3±3/10 سال بود. 154 مورد (22/34 درصد) آنها مبتلا به سندروم متابولیک بوده و 7 نفر (3/1 درصد) هر 5 معیار سندروم متابولیک را داشتند. 3 نفر (7/0 درصد) نیز مبتلا به دیابت نوع 2 بودند.
نتیجه گیری
فراوانی سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان به طور قابل توجهی بالا است و می تواند عوارض سوء فراوانی را به دنبال داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.