ارزشیابی دانشجویان کارشناسی بهداشت در درس نظری به صورت تلفیقی از خود ارزیابی، ارزشیابی توسط همکلاسی ها و استاد

نویسنده:
چکیده:
ارتقای کیفیت آموزشی هدف متعالی نظام های آموزشی است و امروزه ضرورت توجه به کیفیت و تعالی برای ارتقای آن از طریق ارزشیابی احساس شده است. در این بررسی از 92 دانشجو در سه دوره ی متوالی سال های 87-88-1389 به عنوان نمونه استفاده گردید که روش تدریسی که تلفیق از خودارزیابی_ ارزشیابی هم کلاسی و استاد بود به آن ها ارائه گردید. در پایان سه دوره، وضعیت همکاری و انگیزش برای یادگیری نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت، که میانگین شرکت فراگیران در ارائه ی مطالب از 3/51 درصد به 100 درصد افزایش یافت. میانگین غیبت از کلاس درس، از 3/2 ساعت به کمتر از یک ساعت تقلیل یافت و همچنین میانگین نمرات نهایی فراگیران بر مبنای 20 نمره از 5/13 به 5/18 افزایش داشت. همچنین میزان رضایت مندی فراگیران از ضعیف به عالی تغییر داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1008625 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!