بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی

پیام:
چکیده:
افیولیت های کرمانشاه یک کمپلکس به شدت خرد شده می باشد گابروها، دایک-های دلریتی و پریدوتیت های عمدتا سرپانتینی شده از مهم ترین واحدهای تشکیل دهنده این مجموعه افیولیتی می باشند. پریدوتیت ها در منطقه مورد مطالعه از نوع دگرگون شده هستند. که به دلیل خرد شدگی شدید به شدت تحت تاثیر محلول های هیدرترمال قرار گرفته و دگرسانی تقریبا شدیدی را متحمل شده اند. حاصل این تجزیه و تخریب ها پیدایش کانی های ثانویه گروه سرپانتین (لیزاردیت، کریزوتیل، آنتی گوریت)، کلریت، تالک، مگنزیت، ایدنگزیت و بروسیت می باشد. بررسی کانی های ثانویه موجود در این پریدوتیت ها نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه تحت متاسوماتیسم حرارت پایین در حد رخساره شیست سبز قرار گرفته و سپس در اثر دگرگونی تا حد رخساره آمفیبولیت دمای منطقه افزایش پیدا کرده است. در پژوهش زیر به شرایط و واکنش های مرتبط با تشکیل هریک از کانی های فوق پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1010123 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.