گفتاری درباره ی زندگی و آثار ابوبکر اخوینی بخاری

پیام:
چکیده:
اخوینی را می توان در زمره ی پزشکان بزرگ و معتبر ایرانی در حدود سده ی چهارم هجری به بعد دانست که آثار و تجربیات پزشکی وی، به عنوان ماخذی مستند و قابل قبول در اکثر ادوار تاریخ طب، مطرح بوده است. متاسفانه، در بین کتب پیشینیان آگاهی دقیقی از زندگی و آثار وی به دست نمی آید و آن چه در این باره می دانیم تنها بر مبنای گفته های خود او و نیز شواهد و قرائنی است که از اثر معروفش «هدایه المتعلمین فی الطب» دریافته ایم. او شاگرد ابوالقاسم مقانعی، از شاگردان محمد بن زکریای رازی، بوده است. محدوده ی زمانی زندگی وی در قرن چهارم هجری و وفات وی در اواسط نیمه ی دوم همین قرن بوده است.
آثار وی و به ویژه کتاب «هدایه المتعلمین فی الطب» در کنار آثار پزشکی ایران، به عنوان متنی مهم و قابل اعتنا شناخته شده است. این کتاب از چند لحاظ حائز اهمیت فراوان است: نخست از آن جهت که کتاب هدایه المتعلمین، کهن ترین اثر پزشکی به زبان فارسی است که به دست ما رسیده است؛ دوم از جهت نکات بسیار مهم زبان شناختی و ادبی؛ سوم از لحاظ پزشکی و علمی که به این کتاب در حیطه ی طب سنتی اهمیتی دوچندان می بخشد و اهمیت چهارم از لحاظ شناخت بسیاری از اسامی داروها، مفردات و مرکبات طب سنتی و اشخاص مهم و مورد اعتنای تاریخ پزشکی ایران می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011694 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!