سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C

چکیده:
زمینه
ارائه دهندگان خدمات پزشکی جزء گروه هایی هستند که در معرض خطر افزایش یافته انتقال عفونت های منتقله از راه خون از جمله عفونت هپاتیت C قرار دارند که عملکرد آنها را در برخورد با بیماران مبتلا به این عفونت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مطالعه ای با هدف بررسی آگاهی و نگرش پرسنل درمانی به نسبت به بیماران مبتلا به هپاتیت C انجام شد تا گامی در جهت ارتقاء سطح بهداشت حرفه ای و بهبود سطح خدمات بهداشتی ارائه شده به این بیماران برداشته شود.
روش کار
239 کادر درمانی شاغل در بیمارستان رازی واقع در رشت (مرکز استان گیلان) در این مطالعه مقطعی - تحلیلی شرکت داشتند. معیار ورود شامل اشتغال در بیمارستان رازی به عنوان پزشک، پرستار و تکنسین اتاق عمل بود. پرسشنامه ها شامل سوالاتی بر اساس مشخصات دموگرافیک و سوالاتی مربوط به آگاهی و نگرش شرکت کنندگان نسبت به هپاتیت C بود که اعتبار سوالات اخیر توسط یک مطالعه آزمایشی آلفا کرونباخ (a=0.7) تایید گردید. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS16 آنالیز شد. P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها
متوسط امتیاز آگاهی 17.43±2.65 (از کل 22 امتیاز) بود. %51.9 شرکت کنندگان امتیاز بالاتر و %48.1 امتیاز پایین تر از این حد گرفتند. رابطه معنی داری بین امتیاز آگاهی و سن (P=0.001)، جنس (P=0.0001)، شغل(P=0.0001) و سابقه آموزشی (P=0.027) جمعیت مورد مطالعه وجود داشت. در این مطالعه %66.5 نگرش منفی (امتیاز= 30-10) و %33.5 نگرش مثبت (امتیاز= 50-31) داشتند. رابطه معنی داری بین سطح نگرش و سن(P=0.002)، جنس (P=0.0001)، سابقه کاری (P=0.0001) و آموزشی (P=0.035) افراد وجود داشت. پزشکان به طور مشخص نسبت به سایر گروه های شغلی مطلع تر بودند و نگرش مثبت تری داشتند. رابطه مثبتی بین امتیازات آگاهی و نگرش وجود داشت به این معنی که آگاهی بیشتر با نگرش مثبت تر همراهی داشت (P=0.02).
نتیجه گیری
نتایج حاضر نشان می دهند که پرسنل بهداشتی نگرش تبعیض آمیزی نسبت به مبتلایان به هپاتیت C دارند. بنابراین در جهت بهینه سازی خدمات بهداشتی، افزودن سطح آگاهی و نگرش کادر بهداشتی درمانی نسبت به این بیماران الزامی به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016236 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!