تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی

چکیده:
زمینه
اختلالات انسداد تنفسی خواب و تاثیر آنها بر رشد دندان ها و فک و صورت از مدت ها قبل مورد بحث بوده اند. اخیرا هیپرتروفی آدنوتونسیلر به عنوان شایع ترین علت ایجاد اختلالات انسداد تنفسی خواب و تاثیرات بعدی آن بر رشد دندانی مورد توجه قرار گرفته است که درمان آن می تواند به پیشگیری یا معکوس شدن این تاثیرات کمک کند. این مطالعه به بررسی تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی کودکان 4 تا 10 سال پرداخته است.
روش کار
در این مطالعه مورد شاهدی، 120 کودک در 2 گروه تحت بررسی قرار گرفتند. گروه مورد شامل 60 کودک که به دلیل اختلالات انسداد تنفسی خواب کاندیدای آدنوتونسیلکتومی بودند و گروه شاهد که 60 کودک فاقد اختلالات انسداد تنفسی خواب بودند، با هم مقایسه شدند. کست های دندانی و اندازه گیری با کالیپر جهت بررسی بیماران استفاده شد. تراکم دندان های بالا و پایین، بایت قدامی باز، کراس بایت خلفی، اورجت، اکلوزیون کلاس II و پهنای قوس دندانی بالا و پایین اندازه گیری و مقایسه شدند.
یافته ها
بیشترین ناهنجاری در مطالعه ما، بایت قدامی باز بود (%36.7). تفاوت بین دو گروه در تراکم دندان های بالا و پایین، بایت قدامی، کراس بایت خلفی و اکلوزیون کلاس II معنی دار (P<0.05). تفاوت دو گروه در اورجت و پهنای قوس دندانی بالا و پایین معنی دار نبود (P<0.05).
نتیجه گیری
مطالعه ما نشان داد که اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی موثر است که می تواند ناشی از تاثیرات طولانی مدت نحوه قرارگیری سر، فک تحتانی و زبان برای باز نگه داشتن راه هوایی در تنفس دهانی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016239 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!