بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده های گردابه بر الگوی جریان روی سطح بالائی یک مدل بال هواپیمای مسافربری و همچنین ضرایب آیرودینامیکی آن پرداخته شده است. ایرفویل مقطع بال NACA 65-210است. تولید کننده های گردابه استفاده شده دارای زوایای سمتی صفر و 15 درجه نسبت به امتداد جریان هستند. آزمایشات تجربی شامل آشکار سازی الگوی جریان بر روی سطح بالائی بال توسط تافت و اندازه گیری نیروهای برآ و پسا می باشند. برای تحلیل عددی جریان از نرم افزار فلوئنت و مدل سازی تنش رینولدز استفاده شده است. بررسی ها در سرعت جریان آزاد 30 متر بر ثانیه که متناظر با عدد رینولدز265000 است و در زوایای حمله 2- تا 20 درجه انجام شده اند. نتایج تجربی و عددی نشان می دهند که اضافه نمودن تولید کننده های گردابه به بال باعث افزایش حداکثر ضریب برآ، افزایش زاویه حمله واماندگی و کاهش نیروی پسا می شود. همچنین بیشترین مقدار نیروی برآ و کمترین مقدار نیروی پسا مربوط به بال با تولید کننده گردابه با زاویه سمتی 15 درجه می باشد. در زوایای حمله پایین(قبل از واماندگی) حل عددی انجام شده تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی دارد و در زوایای حمله بالا (بعد از واماندگی و جدائی جریان)، بدلیل پیچیدگی مساله جدایش، نرم افزار فلوئنت از دقت کافی برخوردار نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1017502 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.