ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش سلامت جنسی در بسیاری از فرهنگ ها با چالش هایی رو به رو است. با وجودی که نوجوانان ایرانی به ویژه دختران، نیازهای آموزشی برآورده نشده زیادی در زمینه سلامت جنسی دارند؛ لزوم آموزش سلامت جنسی به نوجوانان به دلیل چالش های عمدتا فرهنگی- اجتماعی موضوعی مجادله برانگیز است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عمیق دیدگاه ها و تجربیات دختران نوجوان و بزرگسالان کلیدی در زمینه ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی است که در سال 90-1389 بر روی دختران نوجوان و بزرگسالان دارای نقش کلیدی انجام شد. داده های کیفی با مصاحبه عمیق فردی و بحث گروهی متمرکز با دختران نوجوان، مادران، مسئولان استانی در سازمان آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، ماماهای مراکز بهداشتی، معلمان و مشاوران مدارس و روحانیون در شهرهای مشهد و اهواز جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXqda مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

مهمترین دلایل ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در 5 طبقه: فقدان دانش و نگرش صحیح جنسی، بدآموزی و وجود منابع نادرست آگاهی جنسی، تحولات فرهنگی - اجتماعی، افزایش معضلات سلامت جنسی در نوجوانان و دیدگاه اثباتی مذهب طبقه بندی شد.

نتیجه گیری

بسیاری از نوجوانان و بزرگسالان بر ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان اتفاق نظر داشتند. بنابراین باید سیاستگذاران به جای اتلاف بیش از پیش زمان در دایره بسته تردید در ضرورت آموزش، در جهت طراحی و تعیین ویژگی های آموزش جنسی مورد نیاز نوجوانان گام بردارند.

زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1022718 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.