اثر مکمل یاری با سیر خوراکی (Allium sativum) بر میزان تغییرات سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها در موش های صحرایی نر تغذیه شده با کلسترول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مشخص شده است که مصرف آنتی اکسیدانها هیپرکلسترولمی را کاهش می دهد. فواید میوه‌جات و سبزیجات به طور گسترده‌ای شناخته شده است. سیر باعث اصلاح متابولیسم لیپید و همچنین لیپوپروتیین با دانسیته پایین و تری گلیسیرید و کلسترول سرم می‌شود. همچنین سیر سبب کاهش استرس اکسیداتیو از طریق افزایش آنتی اکسیدان تام سرمی می‌گردد. این مطالعه به بررسی اثر مکمل یاری با سیر بر میزان لیپیدهای خون در موشهای صحرایی نر تغذیه شده با کلسترول بالا می‌پردازد. در مطالعه حاضر، 3 گروه موش صحرایی نر مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنترل، جیره پایه و دو گروه مورد آزمایش، جیره حاوی کلسترول 2 درصد دریافت کردند، بطوریکه یک گروه فقط کلسترول 2 درصد (Chol) و گروه بعدی سیر (20 درصد وزن خشک جیره) به مدت یک ماه دریافت کردند. سپس غلظت سرمی TC، LDL ، HDL و TG تعیین شد. نتایج نشان داد که در موشهای گروه Chol در مقایسه با گروه کنترل به غیر از HDL بقیه لیپیدها افزایش معنی‌دار داشتند. مکمل یاری با سیر غلظت TC، LDL و TG را به طور معنی‌داری نسبت به گروه Chol کاهش داد. البته صحت این موضوع در انسان نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1027145 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!