بررسی شیوع اختلال بلع (دیسفاژی) در بیماران بستری شده بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در شش ماهه اول سال 1389

نویسنده:
چکیده:
زمینه و هدف
اختلال بلع به معنی اختلال در حرکت لقمه غذا از دهان به معده بعلت ناهنجاریهای عصبی حرکتی در مراحل بلع می باشد. بسته به عوامل گوناگون، شیوع اختلال بلع متفاوت است. از آنجا که گفتاردرمانگر در تیم درمانی اختلال بلع به ارزیابی و درمان توانبخشی می پردازد، لذا اطلاعات پایه ای درباره شیوع و عوامل آنها می تواند در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت درمانی موثر باشد. لذا هدف از این تحقیق شیوع سنجی این اختلال در بین بیماران بستری شده می باشد.
روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی گذشته نگر بود. به صورت تصادفی 1860 پرونده از بیماران بستری شده در بیمارستانهای آموزشی اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده براساس وجود و عدم وجود اختلال بلع، علل، شیوع سنی و جنسی، اختلالات گفتاری همراه و شیوع در بخشهای بیمارستانی از پرونده ها استخراج و به فرم جمع آوری داده ها (چک لیست NDPCS) منتقل و برای آنالیز به برنامه SPSS وارد شد.
یافته ها
از بین1860 پرونده بررسی شده، بطور میانگین2/4% بیماران دارای اختلال بلع (مردان 4% و زنان 5/4%) بودند. با مقایسه انجام شده برروی این بیماران، هیچگونه اختلاف معناداری بین میانگین شیوع اختلال بلع در دو گروه مرد و زن دیده نشد (05/0)
زبان:
فارسی
صفحه:
261
لینک کوتاه:
magiran.com/p1031530 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!