تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

پیام:
چکیده:
هدف از تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست، آشنا ساختن مدیران با ابزارها و روش هایی است که با کمک آن ها بتوان مسائل این حوزه را در قالبی هدفمند مدیریت نمود. موثرترین مرحله برای دستیابی سیستماتیک به اهداف حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در راستای اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی و افزایش اعتبار آن برای تضمین حضور در سطح بین المللی خواهد بود. در این تحقیق از ترکیب متدولوژی مدیریت استراتژیک «فرد. دیوید» و «پیرس و رابینسون» استفاده شده است. با الگوگیری از این متدولوژی ها و بومی کردن آن ها -با توجه به ویژگی های خاص سازمان و حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط زیست- بر مبنای مکتب ترکیبی، مدلی شش مرحله ای تدوین شد. نوآوری این تحقیق، ترکیب متدولوژی های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک و طراحی و به کارگیری آن در حوزه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است؛ موضوعی که در گذشته در مورد آن کمتر بحث شده است. اخیرا توجه بیشتری به این حوزه می شود و در برخی سازمان ها واحدهایی با عنوان «مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست» ایجاد گردیده است. یکی از الزامات اقدام هماهنگ و همسو در این واحدها وجود استراتژی وظیفه ای است. تدوین ماتریس استراتژی ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای تعیین موقعیت و جهت گیری این حوزه کارکردی، از دیگر نوآوری های این تحقیق می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1032284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.