استراتژی های مالی و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
براساس تعریف به جایگاه، استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می کند. همچنین براساس تعریف به اجزاء، استراتژی مالی، شامل استراتژی تامین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود می شود. الگوهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی های مالی مختلف وجود دارد. در این تحقیق از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. مطالعات مختلف نشان داده است که وجود هماهنگی در سطوح مختلف سازمان منجر به عملکرد بهتر می شود. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر هماهنگی استراتژی های مالی بر عملکرد شرکت هاست. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن ها 62 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (با جایگذاری از جامعه محدود) برای نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که وجود هماهنگی بین هر یک از گونه های استراتژی زیرسیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت (هماهنگی درونی-عمودی) باعث بهبود عملکرد می شود. همچنین هر چه هماهنگی گونه های استراتژی زیرسیستم مالی بیشتر باشد (هماهنگی درونی-افقی)، عملکرد بهتر خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1032288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.