تاثیر HCV بر پروفایل لیپیدی بیماران HIV

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت همزمان هپاتیت C در بیماران HIV شیوع بالایی دارد. مطالعات زیادی افزایش میزان لیپودیستروفی و مقاومت به انسولین را در گروه HIV / HCV تائید میکنند، ولی هنوز مطالعه کافی در مورد اختلالات لیپیدی در بیماران HIV / HCV انجام نشده است. در این مطالعه سعی بر این است که تغییرات پروفایل لیپیدی در گروه بیماران HIV / HCV با بیماران HIV و بیماران HCV که طی سالهای 87 لغایت 89 به درمانگاه های مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده اند مقایسه شود.
روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی می باشد. این مطالعه در سه گروه HCV HIV/HCV، HIV انجام شد. هر گروه شامل 30 بیمار بودند.
یافته ها
متغییرهای دموگرافیک بین سه گروه مقایسه گردیدند که از نظر سن، عادات رفتاری (ورزش- سیگار)، سابقه خانوادگی هیپرلیپیدمی و سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین وقتی پارامترهای نشان دهنده بیماری کبدی شامل ALT، AST وپلاکت در سه گروه مقایسه شدند اختلاف معنی داری بین آنها در سه گروه وجود نداشت. HDL، LDL، Cholesterol TG بین سه گروه مقایسه شد که کلسترول توتال و LDL در گروه HIV/HCV به طور معنی داری (001/0=P value) پایین تر از دو گروه HIV و HCV بود.همچنین گروه ها براساس معیارهای دیس لیپیدمی (تریگلیسرید ≥200mg/dl، کلسترول≥240mg/dl و LDL ≥130mg/dl، HDL ≤40mg/dl) تقسیم شدند. وقتی که سه گروه از نظر دیس لیپیدمی باهم مقایسه شدند هیچ تغییر معنی داری بین آنها وجود نداشت.
نتیجه گیری
هر چند بیماران HIV/HCV در مقایسه با دو گروه دیگر میانگین کلسترول توتال و LDLپایین تری داشتند ولی از نظر سطوح بحرانی پروفایل لیپیدی اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. همچنین HCV وقتی می تواند به عنوان یک فاکتور کاهنده کلسترول و LDL مطرح باشد که با HIV همراه باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1034134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!