عفونت هم زمان کیست هیداتید ریوی با قارچ آسپرژیلوس

پیام:
چکیده:
در این گزارش موردی، عفونت همزمان کیست هیداتید و قارچ آسپرژیلوس در یک فرد 26 ساله گزارش میشود. در عکس قفسه سینه بیمار یک کیست بزرگ حفره دار در لوب بالایی ریه چپ مشاهده شد. معاینه هیستوپاتولوژیک نمونه مشخص کننده کیست هیداتیدی بود که هایفی های قارچ به دیواره لامینار آن تهاجم کرده بودند. گرچه عفونت همزمان قارچ و کیست هیداتید بسیار نادر است، در این بیمار کیست هیداتید با اتصال به دیواره برونیکول موجب تشیکل یک حفره شده و تشیکل حفره فاکتور مستعدکننده برای عفونت قارچی آسپرژیلوس است؛ لذا در هر حفره تشیکل شده در ریه باید در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1034142 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!