اخلاق ایرانی به روایت متون پهلوی

نویسنده:
چکیده:
مقاله ی حاضر به منظور بررسی ویژگی های اخلاق ایرانی بر اساس روایت متون پهلوی نوشته شده است. بر اساس یافته های این گفتار، اخلاق ایرانی تنها مجموعه ای از پند و اندرزها نیست، بلکه شیوه های عملی زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را ارایه می دهد. در اخلاق ایرانی هر ویژگی اخلاقی با سایر ویژگی ها رابطه ی متقابل و دوسویه دارد و از این جهت، ساختار و نظامی را به وجود می آورد که پایبندی به یک صفت اخلاقی، به خودی خود، پایبندی به سایر صفات را به همراه می آورد. این اخلاق در پی آن است که سعادت فردی و اجتماعی انسان را در زندگی دنیوی و اخروی، هر دو، تامین نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p103529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.