بررسی سمیت دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر بافت ریه به صورت خوراکی در موش صحرایی نر

چکیده:
مقدمه
نانوتکنولوژی به فناوری نانو اطلاق می شود که ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر دارند. در تحقیقات نشان داده شده است که ترکیب، شکل و اندازه های مختلف نانو نقره به آن ویژگی هایی می دهد که در مقایسه با مواد شیمیایی با ترکیب مشابه اما درشت تر(میکرونقره)، اثرات سمی متفاوتی دارد. افزایش تقسیمات سلولی، استرس اکسیداتیو وآپوپتوز یا مرگ سلولی با اثرات سمی نانو نقره در ارتباط است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثرات سمی نانو نقره بر بافت ریه می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار(پنج گروه ده تایی) در گروه های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نانو ذره نقره 70 نانومتر با مقادیر 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 30 روز داده شد. برای بررسی تغییرات پاتولوژیکی پس از 30 روز بافت ریه موش های هر گروه را جدا و برای آزمایشات هیستوپاتولوژی در فرمالین نگهداری و پس از قالب و برش گیری، نمونه ها به روش هماتوکسیلینائوزین رنگ آمیزی شدند. سپس با میکروسکوپ نوری اینورت مشاهده و بررسی گردید.
نتایج
با توجه به نتایج گروه های با مصرف دوز بالا(N4، N5) نسبت به دیگر گروه ها(N2، N3) و گروه شاهد اثرات پاتولوژیکی(خونریزی، آپوپتوزو نکروز) بیشتری را نشان دادند. به طور کلی می توان گفت که اثر نانو ذره نقره بر بافت ریه قابل ملاحظه بود و تغییرهای حاصله نشانگر آسیب های سلولی و بافتی می باشد.
نتیجه گیری
سمیت نانو ذرات نقره که به صورت خوراکی به مدت 30 روز در گروه های تجربی مذکور مورد بررسی قرار گرفت، اثرات مضری بر بافت ریه گذاشت که توسط آزمایش های پاتولوژیکی تعیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -276
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!