تاثیر تمرین های هوازی بر اختلال های تغذیه ای دانشجویان دختر غیر ورزشکار

چکیده:
مقدمه
یکی از اختلال های نسبتا شایع روانی که همبودی بالایی با عوامل روان شناختی دارد، اختلال های تغذیه ای است که بیشتر در دختران نوجوان و جوان مشاهده می شود. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی منظم بر میزان اختلال های تغذیه ای در دانشجویان دختر غیرورزشکار است.
روش بررسی
طرح پژوهش حاضر از نوع تجربی می باشد که پس از تکمیل پرسشنامه نگرش به خوردن(EAT- 26) توسط 458 دانشجوی دختر دانشگاه گیلان، 38 دانشجو دارای اختلال تغذیه ای تشخیص داده شدند. از این 38 نفر، 25 نفر برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کردند که در نهایت به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش (13= N) و کنترل(12N=) تقسیم شدند. هر دو گروه از لحاظ سن، وزن و وضعیت تاهل همگن بودند و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند(05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
322 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038737 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!