موانع محیطی اجتماعی استفاده از کاندوم در زنان در معرض خطر ابتلا به اچ آی وی/ایدز: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:

با وجود آمار رو به رشد تعداد زنان مبتلا به اچ آی وی/ ایدز از راه جنسی و به رغم پایین بودن میزان استفاده از کاندوم در گروه های در معرض خطر، موانع بکارگیری کاندوم به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی/ ایدز مشخص نیست. با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر رفتارهای محافظت کننده جنسی، درک زمینه و بستری که این رفتارها در آن شکل می گیرد، در طراحی مداخلات اثر بخش، اهمیت زیادی دارد. لذا مطالعه اکتشافی حاضر در جستجوی کشف موانع محیطی اجتماعی استفاده از کاندوم بر اساس دیدگاه و تجربیات زنان در معرض خطر ابتلا به اچ آی وی/ ایدز انجام شد. 25مصاحبه عمیق فردی با زنان در معرض خطر 21 تا 49 ساله بر اساس راهنمای مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مشارکت کنندگان شامل زنان بی خانمان و/ یا معتاد، دارای همسر اچ آی وی مثبت و معتاد تزریقی و یا روابط خارج از خانواده بودندکه به صورت هدفمند با حداکثر تنوع از مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و مرکز گذری انتخاب شدند. تجارب و دیدگاه مشارکت کنندگان با رویکرد نظریه مبتنی بر زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منجر به تولید 4طبقه اصلی شامل؛ حمایت ناکافی، فقر و عوامل اقتصادی، هنجارهای اجتماعی فرهنگی و سوء مصرف مواد گردید. مداخلات برای پیشگیری از آلودگی اچ ای وی/ ایدز در زنان در معرض خطر و ترویج استفاده از کاندوم، باید عوامل محیطی اجتماعی را در کنار عوامل فردی برای طراحی برنامه و مداخلات موثر پیشگیری از ابتلا اچ ای وی / ایدز در نظر داشته باشند. عفونت های منتقل شونده از راه جنسی ممکن است منجر به تاثیر روانی منفی بر زنان شود. از این رو مشاوره و آموزش در زمینه بهداشت جنسی ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحه:
669
لینک کوتاه:
magiran.com/p1041850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.