رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی

پیام:
چکیده:

اسید قرمز 206 (C40H20CaN4O8S2) یک ماده رنگزای آزو با مصرف بالای جهانی می باشد که در پساب صنایع نساجی به مقدار زیاد یافت می شود. در این تحقیق با استفاده از روش تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4واکنش تجزیه کاتالیزور نوری اسید قرمز 206(AR206) در آب های آلوده با استفاده از کاتالیزورZnFe2O4/Clinoptilolite در حالت سوسپانسیون و تابش نور UVدر فوتوراکتور CFBR انجام گرفت. برای شناسایی کاتالیزور تهیه شده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) و هم چنین الگوی پراش XRD استفاده گردید. واکنش از نظر سینتیکی در شرایط بهینه طراحی شده توسط روش تاگوچی بررسی شد و نتایج نشان داد که سینتیک آن درجه اول بوده است و نتایج قابل قبولی در این بررسی ها به دست آمد. تاثیر عوامل عملیاتی در تجزیه کاتالیزور نوری نظیر pH، مقدار آب اکسیژنه، مقدار نانوکاتالیزور نوری و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین بازده در شرایط بهینه (5=.pH، مقدار آب اکسیژنه یک میلی لیتر، مقدار نانو کاتالیزور نوری ppm 75، و دما oC 20) مشاهده گردید. بر اساس این نتایج روشی برای تجزیه کاتالیزور نوری با استفاده از کاتالیزور ZnFe2O4/Clinoptilolite به دست آمد که می توان با گسترش آن به شکل صنعتی، از آن برای تجزیه فاضلاب های رنگی در صنایع نساجی استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحه:
187
لینک کوتاه:
magiran.com/p1042696 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.