شناسایی میکروسکوپی باکتری های رشته ای غالب حجیم کننده لجن در زلال کننده های واحد بازیافت آب پالایشگاه نفت اصفهان با روش اسلاید پنهان

پیام:
چکیده:
بالکینگ (یا حجیم شدن لجن)، شناور شدن توده های لجن، در اثر رشد بیش از اندازه باکتری های رشته ای و یا غیر رشته ای در فرآیند تصفیه پساب است که کاهش کیفیت فرآیند تصفیه و جریان خروجی را به دنبال دارد. با توجه به این که ازدیاد نوکاردیوفرم ها (Nocardioforms) و Beggiatoa به ترتیب نشانه وجود ترکیبات روغنی بالا و وجود گوگرد در سیستم است، با شناسایی باکتری های غالب بالکینگ کننده، می توان به عوامل ایجاد آن پی برد و به راهکارهایی جهت کنترل اختصاصی بالکینگ دست یافت. در این مطالعه، شناسایی باکتری های بالکینگ کننده، در واحد بازیافت آب پالایشگاه نفت اصفهان، با استفاده از روش های میکروسکوپی و تهیه اسلاید پنهان انجام شد. اسلاید پنهان، تکنیکی مفید برای تحلیل نمونه های محیطی است که در آن، یک لام میکروسکوپی درون نمونه محیطی مورد نظر قرار می گیرد. در این روش می توان با استفاده از یک پوشش ژلاتینی اختصاصی نازک بر روی لام، گرایش به سوی تجمع انتخابی باکتری های نمونه را تحریک نمود. با مطالعه میکروسکوپی لام ها، تشخیص باکتری ها بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و واکنش آنها به رنگ آمیزی های گوناگون انجام شد و نوکاردیافرم ها و Nostocoida limicola به عنوان باکتری های رشته ای غالب شناسایی شدند. Nostocoida limicola در گروه پلانکتومایست های زائده دار قرار دارد. در این پژوهش، برای نخستین بار طی مطالعات میکروسکوپی اسلاید پنهان شکل زائده دار این باکتری به وضوح مشاهده گردید. همچنین روابط معنی داری میان غلبه این باکتری ها و شرایط بهره برداری سیستم یافت شد که بر مبنای آنها، می توان به روش هایی برای کنترل اختصاصی بالکینگ دست یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1044887 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!