دفاع تحلیلی از حق طلاق مردان در اسلام

نویسنده:
پیام:
چکیده:
حق طلاق به موازات ازدواج در طول تاریخ وجود داشته است؛ زیرا بدون آن حق، جای گزین های احتمالی نظیر: خشونت خانوادگی، متارکه و تک زیستی و طلاق عاطفی و... که خود مانع ازدواج موفق و مجدد نیز هستند، مطرح می شوند که قابل قبول نیستند. اسلام در این زمینه راه اعتدال را برگزیده، نه آن را مطلقا رد کرده و نه راه آن را بدون مانع، باز گذاشته است؛ بلکه به خاطر مصالح زوجین و به ویژه کودکان، موانع، شرایط و محدودیت هایی برای آن معین کرده است. مثلا از طلاق های مکرر و بدون دلیل و از طلاق ظهار و ایلاء جلوگیری کرده و یکی از دو حالت «امساک به معروف» و «تسریح به احسان» را پیش پای مردان گذاشته است. اعتراضی که در اینجا مطرح است این است که حق طلاق چرا به مردان سپرده شده و چه حمایت هایی از زنان در این زمینه انجام گرفته است. ما در این نوشتار ضمن آن که حق طلاق را به دو حق یعنی حق جدا کردن خود از زن و حق نگه داشتن زن برای خود، تقسیم کرده ایم، علت این امر را نیز بیان نموده و حمایت های ویژه از زنان را نیز تاکید کرده ایم.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1047732 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!