مطالعه طرح ارسی های کاخ های قاجاری تهران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
عناصر تزیینی معماری دوره قاجار تهران در کاخ های آن به طور چشم گیر دیده می شود. از جمله عناصر تزیینی، ارسی ها هستند که طرح و نقشی خاص دارند؛ اما امروزه با توجه به نفوذ معماری غرب و کم رنگ شدن عناصر سنتی، در حال فراموشی اند.
از این پژوهش نتیجه گرفته می شود که تمامی طرح های این ارسی ها، منحنی هستند. این طرح ها از نقش های اصلی بته جقه، چهارپر و طرح های قاب بندی و گل تشکیل شده که در اغلب هنرهای دوره قاجار به کار رفته اند. این گونه استنباط می شود که طرح های سنتی در دوره قاجار در اغلب هنرها به کار می رفته و با توجه به مصالح و ابزار کار آن هنر، در برخی ساده و در برخی با جزئیات همراه بوده است.
هدف این پژوهش، مطالعه طرح ارسی های کاخ های مذکور و تطبیق آن ها با یکدیگر و در پایان بررسی نقش های اصلی و تطبیق آن ها با سایر هنرهای دوره قاجار است.
نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی است. در این راستا طرح ارسی های کاخ های قاجاری تهران با رویکرد به ارسی های عمارت شمس العماره در کاخ گلستان، عمارت مسعودیه و کاخ صاحبقرانیه مطالعه و بررسی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1050341 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.