گذر از ناقدسی به قدسی: بازنمایی مناسک گذار در اسطوره زال

نویسنده:
چکیده:
ساختارگرایان بر این عقیده اند که مناسک گذار که در میان بومیان مناطق مختلف جهان معمول است ساختار ثابتی دارد. این الگوی ثابت که در این نوشتار معرفی خواهد شد صورت خود را حفظ می کند و تنها از لحاظ محتوایی تغییر می پذیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که اسطوره زال از الگویی مشابه این مناسک پیروی می کند. زال نیز در مناسکی شرکت می جوید و پیرو آموزش های فراطبیعی ای که از سیمرغ می بیند همانند نوآموز بومی به جایگاهی متفاوت در خرد و توانایی های فراطبیعی دست می یابد. آیین او نیز همانند مناسک گذار فردی، با حضور موجودات آسمانی همراه است. زال به نیروی درمانگری و جادوگری دست می یابد که پس از گذار از پلیدی به نیکی و فره در او ایجاد شده است. این مقاله در تلاش است نشان دهد که الگوی روایی اسطوره زال ساختاری بسیار مشابه با ساختار مناسک گذار در جوامع نانویسا است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1062068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!