بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام شهرهای استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
زمینه
فاضلاب خانگی از مهم ترین منابع پخش عوامل عفونت زا در محیط است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام شهرهای استان کرمانشاه بود.
روش ها
پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی در طی مدت 5 ماه به اجرا درآمد. هر پنج روز یک بار از فاضلاب خام وارد شده به تصفیه خانه شهرهای کرمانشاه، گیلانغرب، اسلام آبادغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب و پاوه، یک لیتر نمونه برداشت شد و در نهایت 180 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز انگلی بر اساس روش جدید بیلنجر با لام شمارش مک مستربا حجم حفره ای 3/0 میلی لیتر انجام گرفت.
یافته ها
میانگین تعداد کل تخم انگل در فاضلاب خام شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، پاوه، قصرشیرین، اسلام آباد غرب و گیلانغرب به ترتیب برابر با 27/50، 41/53، 72/45، 85/35، 94/39 و 8/44 و میانگین تعداد کیست تک یاخته ها به ترتیب برابر با 1/30، 93/21، 42/25، 95/19، 1/18 و 61/15 عدد در لیتر بود.
نتیجه گیری
در حال حاضر آلودگی به کرم آسکاریس در سطح جامعه همچنان، بالاتر از بقیه انگل هاست و شیوع بیماری های انگلی در این استان باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب، عدم آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام و ترویج اصول صحیح گندزدایی سبزیجات می تواند از راهکارهای کاهش آلودگی انگلی در جامعه باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
404 تا 410
لینک کوتاه:
magiran.com/p1064258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!