تشخیص پوسیدگی های ثانویه دندانی در ترمیم های کامپوزیت با تغییر زاویه عمودی در رادیوگرافی بایت وینگ (in vitro)

چکیده:
زمینه
رادیوگرافی نقش مهمی در تشخیص پوسیدگی های ثانویه دارد. که به عنوان یکی از مهم ترین دلایل تعویض ترمیم می باشد. هدف از این بررسی، ارزیابی دقت تشخیصی پوسیدگی های ثانویه ایجاد شده در مواد ترمیمی زیبایی مختلف با تغییر زاویه عمودی اشعه (IVA= Incidence Vertical Angle) X می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه in vitro، در 40 دندان مولر پوسیده کشیده شده انسان (extracted teeth) حفرات MOD تهیه شدند. همه دندان ها با دو رزین کامپوزیتی (Filtek-Z250،TPH-Spectrum) در دو نوبت ترمیم شدند. دو رادیوگرافی با IVA های صفر و 15 درجه تهیه شد. 4 مشاهده گر تصاویر را با استفاده از یک معیار 5 قسمتی مورد ارزیابی قرار دادند. آنالیز توافق بین مشاهده‎گران و میزان پایایی مشاهده گران با استفاده از ضریب ارتباطی مشاهده گران (interclass Correlation Coefficient) و دقت تشخیصی با استفاده از سطح زیر منحنیROC (Az) و تست های ویلکاکسون و فردمن (Friedman & Wilcoxon) (05/0=α) انجام شد.
یافته ها
مقادیر دقت بالاتری برای (TPH-Spectrum، 58/0=Az<250z- Filtek، 65/0=Az) 15=IVA در مقایسه با (TPH-Spectrum، 35/0=Az، 250z-Filtek، 50/0=Az)0=IVA به دست آمد، اگرچه تفاوت قابل توجهی از نظر آماری به‎دست نیامد (05/0)
زبان:
فارسی
صفحات:
275 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1065906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!