بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی

چکیده:
زمینه
مصرف متناسب میگو در افراد بدون اختلالات چربی خون، بر روی پروفایل لیپوپروتئین های سرمی آن ها اثری ندارد. از این رو، میگو به عنوان غذای سالم در دستورالعمل های غذایی قلب سالم پیشنهاد شده است. اما تاکنون اثر مصرف میگوی پرورشی بر روی پروفایل لیپوپروتئین های افراد طبیعی مورد پژوهش قرار نگرفته است.
مواد و روش ها
در یک مطالعه ی نیمه تجربی، از 25 کارگر سالم یک شرکت پرورش میگو در استان بوشهر که یک برنامه غذایی منظم فاقد مصرف مواد غذایی دریایی داشتند، خون گیری به عمل آمد. در زمان برداشت میگوی پرورشی، برنامه ی غذایی آن ها تغییر کرده به‎صورتی که سه بار در هفته میگوی پرورشی وانامی به میزان 300 گرم در روز مصرف می کردند. پس از 6 هفته، دوباره این افراد از لحاظ پروفایل لیپیدی تحت بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
در 6 هفته پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی، در سطح تری گلیسرید و HDL کلسترول خون تغییر مشاهده نشد (05/0P>) ولی سطح کلسترول تام، LDL کلسترول، نسبت کلسترول تام به HDL کلسترول و نسبت LDL کلسترول به HDL کلسترول افزایش یافت (0001/0P<).
نتیجه گیری
مصرف میگوی پرورشی وانامی می تواند سطوح کلسترول تام و LDL کلسترول را در افراد سالم را افزایش دهد. از این رو، با تمام سودمندی هایی که مصرف میگو در یک برنامه ی غذایی قلب سالم دارد، مصرف میگوی پرورشی برای افراد با اختلالات چربی و بیماری‎های قلبی عروقی فعلا توصیه نمی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
283 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p1065908 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!