تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica

چکیده:
زمینه
گیاه سودا آجیپتیکا (Suaeda aegyptiaca) متعلق به خانواده اسفنجیان (Chenopodiaceae) بوده که دومین رتبه را بین خانواده های گیاهی دنیا از لحاظ تعدد داراست. این گیاه هالوفیت بومی نواحی خشک و نیمه خشک و اراضی شور ساحلی نظیر سواحل خلیج فارس است. دارای برگ های گوشتی، یکساله، بذر روغنی، رشد سریع و تولید مقدار زیاد بیوماس می باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار روغن، شناسایی و تعیین درصد اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه S. aegyptiaca می باشد.
مواد و روش ها
بذر گیاه S. aegyptiaca پس از جمع آوری از نواحی ساحل خلیج فارس استان بوشهر، شستشو خشک گردید. توسط دستگاه سوکسله و با حلال نرمال هگزان استخراج اسیدهای چرب انجام گرفت. پس از تبخیر حلال توسط دستگاه تقطیر در خلاء، آن گاه در محیط حاوی پتاس و در حضور BF3، به مدت 30 دقیقه به روش رفلاکس متانولیز شد. سپس مشتقات متیل استر به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC-FID) آنالیز گردید.
یافته ها
بذر گیاهS. aegyptiaca حاوی هشت اسید چرب بوده که عبارتند از: اسیدچرب پلارگونیک (C9)، کاپریک (C10)، اندسیلیک (C11)، تری دسیلیک (C13)، پالمیتیک (C16)، استئاریک (C18)، لینولئیک (C18:2) و لینولنیک (C18:3).
نتیجه گیری
نسبت اسیدهای چرب غیراشباع بیش از انوع اشباع بود. اسید لینولئیک و اسید پالمتیک به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع موجود در روغن بذر گیاه S. aegyptiaca بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
341 -348
لینک کوتاه:
magiran.com/p1065948 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!