پیش بینی مناسبترین تراکم گیاهی برای کاشت گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) با استفاده از مدلهای تجربی

چکیده:
با توجه به تفاوت تراکم بهینه برای عملکرد زیست توده و دانه، تعیین تراکم مناسب کاشت گندم سیاه به منظور استفاده از زیست توده و دانه آن ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مناسب و کم هزینه برای این منظور، استفاده از مدلهای رگرسیونی می باشد. لذا تحقیق حاضر جهت ارائه مدل مناسب برای تعیین تراکم کاشت مناسب گندم سیاه در بهار سال 1389 به اجرا در آمد. در این پژوهش عملکرد دانه و زیست توده در تراکم های 6/26، 32، 40، 3/53، 80 و 160 بوته در متر مربع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. از توابع هایپربولیک و لوجستیک اصلاح شده جهت تعیین تراکم مناسب استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل هایپربولیک با خطای پایینی توانست تغییرات زیست توده را در تراکم های مختلف پیش بینی نماید. در حالی که برای عملکرد دانه مدل لجستیک مدل برتر بود. این دو مدل به ترتیب با خطای 2/20 و 2/7 گرم در متر مربع توانستند تغییرات صفات مورد نظر را با تغییرات تراکم برآورد نمایند. همچنین طبق پیش بینی مدلها حداکثر عملکرد دانه و زیست توده اقتصادی به ترتیب در تراکم های 57 و 148 بوته در متر مربع به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070677 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.