تاثیر نژاد بر قضاوت اخلاقی خبرنگاران

نویسنده:
مترجم:
محمد اسماعیل حق پرست
چکیده:
این تحقیق از آزمایشی کنترل شده برای نشان دادن تاثیرات نژاد در موضوع داستان روی تحلیل های اخلاقی دانشجویان سیاه پوست روزنامه نگاری تنها از طریق تغییر نژاد افراد حاضر در عکس ها استفاده کرده است. برخلاف آنچه که می توان از طریق تئوری های گونه شناسانه و هویت شناسانه پیش بینی کرد، این دانشجویان سیاه پوست، در تحلیل های اخلاقی خود اولویتی برای هم نژاد ی های خودشان قائل نشدند، بلکه رفتارشان با افراد سیاه پوست و سفیدپوست، مساوی بود. مشاهده عکس ها، نیز تاثیری در تحلیل های اخلاقی داشت؛ افرادی که عکس ها را دیدند، صرف نظر از نژادشان، تصمیمات اخلاقی به مراتب بهتری از افرادی که عکس ها را ندیدند گرفتند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074532 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!