مدیریت خوشنامی یک ضرورت در تحول یافتن سازمان های رسانه ای

نویسنده:
چکیده:
تغییرات جامعه اطلاعاتی، سازمان های جدیدی به وجود آورده و علوم مرتبط با مدیریت را گسترش داده است این تغییرات و نوآوری ها بر پایه قوانین و دانش استواربوده و با بهره گیری علم مدیریت از تنوع موجود در مدیریت استراتژیک شکل می گیرد. کار و زندگی در سازمان های جدید، افق های تازه ای از ارتباط را برای انسان گشوده است برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، رهبری، ارزشیابی و تصمیم گیری بدون بر قراری ارتباط ممکن و اثر بخش نخواهد بود امروز سازمان های رسانه ای، اقصاد بازرگانی یا صنعتی یا آموزشی ضرورت توجه به انواع مدیریت از جمله خوشنامی، وجهه، ارتباطات، اطلاعات و دانش را ضروری دانسته اند اگر چه در گذشته خوشنامی، وجهه یا ارتباطات صرفا در مراودات انسانی کاربری داشت اما امروز در سازمان های رسمی و غیر رسمی و نهایتا در علم مدیریت به عنوان نوعی آموزشهای عملی قابل اجرا به آن اشاره می شود. روش های تحقیق کیفی نشان میدهد که سایر شاخصه های مدیریت بدون توجه به این عوامل اثر بخش نخواهد بود و از سوی دیگر گستردگی سازمان های جدید و ایجاد تغییر در شیوه های بازار یابی، هوش فرهنگی و شیوه های اکتساب آن در برنامه ریزی های آموزشی و ارتباطات سازمانی را بیش از گذشته پررنگ می سازد
زبان:
فارسی
در صفحه:
94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!