تعیین آستانه اقتصادی کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در روش های مکانیکی، شیمیائی و تلفیقی

پیام:
چکیده:
در این مطالعه به تعیین سطح آستانه اقتصادی سه گونه علف هرز مزرعه ذرت در سه روش کنترل شیمیائی، مکانیکی و تلفیقی (مکانیکی و شیمیایی) مبادرت گردید. داده های مورد نیاز از آزمایش مزرعه ای در سال های 1383 و 1384 در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 11 تیمار شامل 4 تیمار شیمیایی، 3 تیمار مکانیکی، 2 تیمار تلفیقی و 2 تیمار شاهد (با کنترل و بدون کنترل علف هرز) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب- دانشگاه شیراز بدست آمد. در روش شیمیائی از علفکش های آترازین و آلاکلر، در روش مکانیکی از کولتیوتور پنجه غازی و کولتیواتور دوار و در روش تلفیقی از ترکیب روش های فوق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به ضریب خسارت، نرخ مرگ و میر و نیز هزینه های مربوط به اعمال هر یک از روش های کنترل، سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز قیاق در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 371/4، 270/7 و 164/10 بوته علف هرز در هر متر مربع، سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز خرفه در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 185/1، 104/2 و 624/1 بوته علف هرز در هر متر مربع، و سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز تاج خروس در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 816/2، 886/4 و 932/3 بوته علف هرز در هر متر مربع می باشد. علاوه بر آن با توجه به سطح آستانه اقتصادی، روش کنترل مکانیکی علف های هرز از نظر زمانی یک روش زود اجرا بوده و در صورت از دست رفتن زمان مناسب کنترل مکانیکی، روش کنترل مناسب بر اساس وضعیت تراکم مبتنی بر سطح آستانه اقتصادی هر یک از گونه های علف هرز باید انتخاب شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1075656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!