نقش ایمونوهیستوشیمی و تولوئیدین بلو برای شناسائی هلیکوباکترپیلوری در نمونه های بیوپسی معدی بیماران مبتلا به گاستریت

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

هلیکوباکترپیلوری که با بسیاری از بیماری های دستگاه گوارش فوقانی در ارتباط است در نیمی از جمعیت دنیا یافت می شود. رنگ های اختصاصی و همچنین ایمونوهیستوشیمی برای شناسائی این عفونت در دسترس است، اما کارائی و نیاز به تکنیک ایمونوهیستوشیمی سال ها مورد بحث بوده است. همچنین تولوئیدین بلو تکنیک ساده و قابل دسترسی برای مطالعات میکروب شناسی است. بر این اساس هدف از این مطالعه مقایسه تکنیک های هماتوکسیلین- ائوزین، گیمسا، تولوئیدین بلو و ایمونوهیستوشیمی برای شناسائی H. پیلوری و همچنین بررسی ارتباط نتایج این رنگ آمیزی ها با شدت گاستریت بود.

روش کار

55 نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به گاستریت با تکنیک های H&E، گیمسا، تولوئیدین بلو و ایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی شد.

نتایج

H. پیلوری در 43 (79.63%) نمونه بیوپسی با تکنیک IHC شناسائی شد، درحالیکه نمونه های مثبت در 18(33.33%)، 24 (44.44%)، 33 (61.11%) نمونه از بیماران بترتیب با متدهای H&E، گیمسا و تولوئیدین بلو شناسائی شد. نتایج مطالعه ما نشان داد که متدهای رنگ آمیزی کلاسیک برای شناسائی تعداد کم و یا فرم کوکوئیدی ارگانیسم حساسیت کافی ندارند، درحالیکه ایمونوهیستوشیمی و تولوئیدین بلو نقش مهمی را در شناسائی عفونت ایفا می کنند.

نتیجه گیری

تولوئیدین بلو متد رنگ آمیزی دقیق تری برای شناسائی عفونت H. پیلوری نسبت به H&E و گیمسا است. بعلاوه برای تشخیص باکتری در بیوپسی های بعد از درمان و بیوپسی های با گاستریت مزمن فعال بدون شواهد هیستولوژیکی وجود H. پیلوری، انجام تکنیک IHC ضروری می باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
36 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1077452 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.