طراحی شبکه عصبی برای بهینه سازی اندازه سطح مقطع شیرهای درون چاهی با اندازه ی ثابت درچاه هوشمند با الگوریتم پرندگان

پیام:
چکیده:
بهینه سازی تولید نفت از میدان های هیدروکربوری یکی از دغدغه های اصلی مدیریت مخازن نفت است.
در این راستا از فناوری چاه هوشمند که در دهه ی اخیر توسعه یافته، استفاده می شود. از جمله چالش های مهم این فناوری، تنظیم بهینه شیرهای کنترلی ثابت در طول عمر چاه هوشمند است. به دست آوردن وضعیت بهینه این شیرها با استفاده از نرم افزار شبیه ساز مخزن، نیازمند تعداد بسیار زیاد اجرای شبیه سازی است که باتوجه به محدودیت های زمان وهزینه غیرممکن است. از این رو باید به دنبال روشی برای جایگزینی نرم افزار شبیه ساز مخزن و ارایه الگوریتم بهینه سازی مناسب بود. در این مقاله با جایگزینی روش شبکه عصبی مصنوعی با نرم افزار شبیه ساز مخزن، مقدارهای تولید نفت و آب محاسبه شده و بهینه سازی تنظیمات شیرهای کنترلی ثابت برای بیشینه کردن تولید نفت وکمینه کردن تولید آب با الگوریتم پرندگان (PSO) انجام می شود، که سرانجام میزان تولید نفت به اندازه 55% نسبت به روش متداول افزایش می یابد به بیان دیگر، میزان نفت تجمعی از 3.5 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه و ضریب بازیافت آن از 6% به 9.5% در طول عمر چاه افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1083204 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.