الگوی ارزیابی انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی رویکرد تکنیک های تصمیم گیری - تکنیک بردا

چکیده:
اداره یک سازمان نیازمند حل مسائل و عملیاتی نمودن طرح های خود از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات، سازماندهی و به کارگیری ترکیب قابل قبول و مطلوبی از نیروی انسانی و امکانات مادی است. در به کارگیری نیروهای برون سازمانی، پیمانکاران به عنوان جزء لاینفک و بسیار مهم در فرایند اجرای پروژه ها مطرح می گردند. انتخاب پیمانکاران در پروژه های ساخت و نصب، یکی از عرصه های مهم تصمیم گیری در شرکت های پتروشیمی را تشکیل می دهد که دارای شرایط تصمیمات چند معیاره هستند. نتایج این تصمیات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه (با توجه به هزینه استهلاک و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه) می گذرد و در بعضی مواقع، امکان توجیه اقتصادی پروژه را در بر دارد. با اولویت بندی معیارهای تعیین کننده و اثرگذار در تصمیم گیری، انتخاب پیمانکار انجام و تعیین مستندات منطقی علمی یک سیستم پشتیبانی از تصمیمات حاصل می شود، به گونه ای که با هر گونه جابجایی در سطوح مدیریت، این معیارها، اولویتها و استانداردهابرای تصمیم گیری مدیران ارشد اثرگذار بمانند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد MCDM، معیارهای شناسایی شده در رتبه بندی پیمانکاران پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته و با طرح پرسشنامه ای، موثرترین معیارها در این زمینه شناسایی گردید. سپس، با استفاده از پرسشنامه دیگری، نظریات خبرگان (حاوی اطلاعات کلی یک مناقصه شامل پروژه و 5 پیمانکار شرکت کننده در آن) جمع آوری شد و با به کارگیری تکنیک های تاپسیس و بردا، ارزیابی انجام گرفت و برترین پیمانکار بعنوان برنده مناقصه معرفی گردید. در نهایت، فرآیند تصمیم گیری به همراه راهکارهایی برای به کارگیری این روش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1084580 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.