تاثیر اختلالات سیستم حسی پیکری بر کنترل تعادل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سیستم حسی پیکری یکی از مهم ترین دستگاه های موثر در حفظ تعادل است. این سیستم از اجزاء محیطی و مرکزی تشکیل شده است. دانستن نقش هر یک از این اجزاء در کنترل تعادل، به طراحی پروتکل های توانبخشی موثر کمک می کند. در برخی بیماری ها اجزاء محیطی و در برخی دیگر اجزاء مرکزی، دچار اختلال می شود. این مقاله تاثیر اختلال عملکرد اجزاء محیطی سیستم حسی پیکری را در کنار اختلال عملکرد اجزاء مرکزی آن بر تعادل مرور می کند.
روش بررسی
در این مطالعه به بررسی مقالات مختلفی که از سال 1983 تا سال 2011 پیرامون اختلالات حس پیکری نوشته شده است، پرداخته می شود. از بانک های اطلاعاتی pubmed، Scopus ProQuest، Magiran، Iran Doc، Iran Medex وGoogle Scholar استفاده شد. از واژه های Medical Subject Heading و کلمات کلیدی مرتبط با اختلال تعادل، حسی پیکری، فقدان حس پیکری و پردازش حسی در ترکیبات مختلف برای انجام جستجو استفاده شد.
نتیجه گیری
اختلالات سیستم حسی پیکری خواه با منشا محیطی و یا مرکزی، سبب بروز مشکل در حفظ تعادل می شوند. با این وجود در برخی موارد این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. توصیه می شود در این اختلالات؛ در کنار سایر درمان های رایج استفاده از تمرینات تعادلی نیز حتما در برنامه های توانبخشی بیماران گنجانده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1085896 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!