مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف
سیستم بینایی نقش مهمی را در کنترل بالانس دارد و اطلاعاتی درباره موقعیت بدن و سر در ارتباط با اشیاء پیرامون و در فضا تامین می کند. یکی از مشکلات بهداشتی، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، شیوع زیاد کم بینایی در گروه های مختلف سنی است (1/3 %). نقص بینایی در این بیماران بر روی بالانس آنها در خلال فعالیت های روزانه که معمولا شامل فعالیت های همراه از قبیل راه رفتن و صحبت کردن می شوند، تاثیر می گذارد. بنابراین اثر فعالیت شناختی همراه بر روی کنترل پوسچر بیماران کم بینا مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
20 فرد کم بینا (با میانگین سنی 5 ± 32 سال، وزنی 16/17 ± 86/71 کیلوگرم و قدی93/9 ± 3/167 سانتیمتر) و 20 فرد سالم (با میانگین سن 4± 33سال، وزن82/13 ± 45/72 کیلوگرم و قد74/8 ± 8/170سانتیمتر) شرکت کردند. ثبات پویا بوسیله دستگاه بایودکس در سه وضعیت ایستاده مختلف: (چشم باز، چشم بسته و چشم باز همراه با یک فعالیت شناختی) ارزیابی شد. نمره ثبات پایین تر ثبات بهتری را عنوان می کند.
یافته ها
نمره ثبات در وضعیت چشم باز با و بدون فعالیت دوگانه در گروه نرمال پایین تر از گروه کم بینا بود (04/0 p). اما در وضعیت چشم بسته نمره ثبات در گروه کم بینا در مقایسه با گروه سالم پایین تر بود (03/0 p). فعالیت دوگانه در افزایش نمره ثبات در هر دو گروه تاثیر داشت اما این تغییرات تنها برای افراد کم بینا معنی دار بود (04/0 p).
بحث و نتیجه گیری
این نتایج وابستگی بیشتر افراد سالم را به ورودی های بینایی برای کنترل بالانس نشان می دهد. کاهش کنترل بالانس در گروه کم بینا در خلال فعالیت دوگانه، استفاده بیشتر از ظرفیت یکپارچه سازی مرکزی محدود شان را در کنترل بالانس عنوان می کند. این موضوع زمینه سقوط را برای افراد کم بینا در خلال فعالیت های روزانه که همراه با چند فعالیت همراه باشد، فراهم می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1087354 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.