بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حاملگی خارج رحمی شایعترین علت مرگ و میر زنان باردار در سه ماهه ی اول حاملگی می با شد. به نظر می رسد که تشخیص زودرس و درمان حاملگی نابجا می تواند پیش آگهی باروری آینده را در این بیماران بهبود بخشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع حاملگی نابجا و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای شهر اردبیل در سالهای1387-1385انجام شد.
روش ها
این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته نگر می باشدکه در مدت سه سال بر روی 29793 زن حامله که در بخش جراحی زنان بیمارستانهای اردبیل بستری شده بودند، با نمونه گیری به روش سرشماری انجام یافته است. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق پرسشنامه محقق ساخته شامل 2 بخش: اطلاعات دموگرافیک و عوامل مستعد کننده به حاملگی نابجا از روی پرونده های موجود در بایگانی بیمارستان ها بدست آمده است. سپس اطلاعات وارد نرم افزار 11SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شیوع حاملگی خارج از رحم در بیماران بستری 3/0 در صد حاملگی ها بود (82 نغر). میانگین سنی 70 نفر (84%) 6/8±30 سال بود. 55 نفر (67%) حاملگی صفر و 19 نفر (2/23 %) سابقه ی یک تا سه بار سقط را ذکر کردند. نتایج تحقیق در مورد عوامل مستعد کننده حاملگی خارج رحمی نشان داد که 44 نفر (2/67%) بیماران سابقه عوامل موثر در ایجاد حاملگی خارج رحمی را داشتند و از این میان 33 نفر (2/56%) سابقه عمل جراحی شکمی – لگنی نظیر سزارین، آپاندکتومی، لا پاراسکوپی، کیست تخمدان و بستن لوله را داشتند. شایع ترین علامت بیماران 58 نفر (2/69%) هنگام مراجعه درد شکمی بود. از 82 بیمار فقط دو نفر (5/2 %) به روش طبی درمان شده و بقیه ی 80 نفر (5/95%) به روش جراحی درمان شده بودند. 48 نفر (5/58%) مبتلا به حاملگی خارج رحمی از روش های تنظیم خانواده استفاده کرده بودند که 20 نفر (4/24%) از روش پیشگیری از بارداری قرص های ترکیبی استفاده کرده بودند. آزمون آماری ارتباط معنی دار بین عوامل مستعد کننده و حاملگی خارج رحم نشان داد (005/0P=)
نتیجه گیری
باتوجه به این که اکثریت افراد مورد مطالعه حداقل یک عامل خطر برای ابتلا به حاملگی خارج رحمی را داشتند لذا باید با ترویج استفاده از روش های سدی پیشگیری از بارداری (اسپرم کش، کاندوم و دیافراگم) و همچنین زایمان طبیعی به جای سزارین از میزان ابتلا به حاملگی خارج از رحمی کاست.واژه های کلیدی:
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.