بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
اختلال های تیروئید شایع ترین اختلال های بالینی هستند. این پژوهش به بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی و سابقه رژیم غذایی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان، پرداخته است.
مواد و روش ها
این مطالعه گذشته نگر مقطعی به بررسی شاخص های مورد نظر پژوهش، طی سال های 1382 تا 1386 در همدان پرداخته و جامعه آماری، شامل همه مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان بوده که به مراکز درمانی مراجعه کرده، پرونده تشکیل داده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و مصاحبه بود. در بررسی آماری، آزمون «مربع کای» و «تی تست» استفاده شد.
یافته ها
از 1080 نمونه، 63 درصد و 37 درصد به ترتیب دارای کم کاری و پرکاری تیروئید بودند. فراوانی گروه های خونی در مبتلایان در مقایسه با جمعیت نرمال، تفاوتی معنادار نداشت. تعداد مبتلایان در جنس مونث بیشتر از مذکر بود (001/0p<). سابقه ازدواج فامیلی به ترتیب در 5/38 درصد و 39/18 درصد از والدین مبتلایان به پرکاری و کم کاری تیروئید و سابقه تنش های روانی در 25/41 درصد مبتلایان به پرکاری و 3/60 درصد مبتلایان به کم کاری تیروئید و سابقه رخداد آزاردهنده در 5/45 درصد مبتلایان به پرکاری و 4/64 درصد از مبتلایان به کم کاری تیروئید مشاهده شد. میانگین مصرف گوشت و غلات در مبتلایان، نسبت به میانگین استاندارد حداقل مصرف مورد نیاز، کمتر بود (01/0p<).
نتیجه گیری
بروز کم کاری یا پرکاری تیروئید در زنان، شایع تر بوده، زمینه های ژنتیکی و تاریخچه خانوادگی و به طور خاص سابقه تنش های روانی از مهم ترین علل مرتبط با کم کاری یا پرکاری تیروئید بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088545 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.