آنالیز کیفی آب های ساحلی نوار جنوبی دریای خزر و تعیین شاخص های بهداشت محیط در طرح های ساحلی استان گیلان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استان گیلان با ارزش زیست محیطی بی نظیر در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است. دفع فاضلاب های تصفیه نشده خانگی، صنعتی و کشاورزی به آب های سطحی و سپس دریای خزر سبب آلودگی قابل توجه آب های منطقه و به خصوص سواحل شده و به علت دارا بودن آلودگی های مختلف می تواند سلامت شناگران را به خطر اندازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان است.

روش بررسی

در این مطالعه موردی 21 نقطه شناگاه ساحلی دریای خزر در استان گیلان شناسایی و این نقاط از نظرآلودگی میکروبی به وسیله شاخص های میکروبی کلیفرم کل و گرماپای به همراه pH و دما و کدورت در طی یکسال 89-1388 با روش استاندارد بررسی شد. از هر ایستگاه در طی دوره نمونه برداری 6 نمونه و جمعا 122 نمونه برداشت شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میانگین کلیفرم کل 8/234 و کلیفرم گرماپای برابر60 MPN در100 میلی لیتر نمونه ضمن این که میانگین کلیفرم کل در ایستگاه های 1و2 به ترتیب 1445و600 MPN در100 میلی لیتر نمونه و کلیفرم گرماپای در ایستگاه های 1و2و6و8و9و11 به ترتیب 195،3/163، 5/131، 5/111، 7/127، 8/118 MPN در100 میلی لیتر نمونه می باشد. همچنین رابطه معنی داری بین میزان دما، کدورت و آلودگی میکروبی مشاهده گردید(05/0>P).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میانگین کلیفرم کل در دو ایستگاه های و میانگین کلیفرم گرماپای در 6 ایستگاه بیش از حد استاندارد بوده و با توجه به استانداردهای مربوط به محل های شنا به عنوان خطر میکروبی برای شناگران محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1089000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.