بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی (ARNSHL) تا حدود 50% موارد در اثر جهش های ژن GJB2 (Gap junction protein، beta 2، 26kDa) کد کننده کانکسین 26 ایجاد می شود. با این حال 10 تا 42% از ناشنوایان دارای جهش های مغلوب، حامل تنها یک آلل جهش یافته GJB2 هستند. جهش در ژن GJB4 کد کننده ی کانکسین 3/30 نیز می تواند باعث ناشنوایی شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات در ژن GJB4 به عنوان آلل دوم جهش یافته مسبب بیماری با الگوی وراثت دوژنی در بیماران مطالعه شده هتروزیگوت GJB2 می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی- آزمایشگاهی برای 42 نمونه با یک آلل جهش یافته ی GJB2 از هفت استان کشور، حاصل از 890 خانواده مبتلا به ARNSHL، DNA به روش فنل کلروفرم استخراج شد. ژن GJB4 در این نمونه ها به روش PCR و تعیین توالی بررسی و حفاظت شدگی اسید آمینه های درگیر تعیین شد. جهت تعیین بیماریزایی تغییرات یافت شده، 200 فرد کنترل شنوا به روش PCR-RFLP آزمایش شد.

یافته ها

در ژن GJB4 پنج جایگزینی هتروزیگوس (c.451C>A، c.219C>T، c.507C>G، c.155_158delTCTG، c.542C>T) در 5 نفر از بیماران و 13 نفر از افراد کنترل یافت شد. تغییر c.542C>T در نمونه های کنترل مشاهده نشد و درجه حفاظت شدگی اسید آمینه ی مربوطه بسیار بالا بود.

نتیجه گیری

با توجه به شواهد موجود پیشنهاد می شود که تغییر c.542C>T در ژن GJB4 و تغییرات دیگر در این ژن با احتمال کمتری، می تواند در ابتلا به ARNSHL با الگوی دوژنی در حاملین جهش های هتروزیگوت GJB2 نقش داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1090938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.