استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی

چکیده:
کانسار مس– طلای پورفیری دالی از نظر زمین شناسی در برخورد نوار ماگمایی ارومیه- دختر و زون سنندج- سیرجان قرار گرفته است و برای نخستین بار بر اساس پردازش داده های ماهواره ای TM مورد شناسایی قرار گرفته است. در این تحقیق، بخش شمالی کانسار دالی برای تلفیق لایه های اکتشافی و به منظور تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا، مورد بررسی قرار گرفته است. لایه های اکتشافی شامل: سنگ شناسی، دگرسانی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، زمین ساخت و کانه زایی مس است. از آنجا که تصمیم صحیح می تواند تاثیر بسزایی در طرح های اکتشافی داشته باشد، در این پژوهش سعی شد تا از روش نوین تلفیقی استفاده شود که شامل روش های شاخص همپوشانی، منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. این سه روش تایید کننده و مکمل هم هستند و مناطق پرپتانسیل کانی سازی مس و طلا پورفیری را نمایان کرده است. از بین روش های مورد استفاده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی مناسب ترین روش برای تلفیق لایه های اکتشافی در این محدوده است. بررسی های اکتشافی انجام گرفته از جمله شواهد صحرایی رخنمون ها، کانه زایی ها و نیز نمونه برداری از 6 ترانشه در محدوده مورد مطالعه، موید این موضوع است. بر اساس نتایج حاصل، در آینده چشم انداز زمین شناسی در بخش مرکزی محدوده مورد مطالعه برای ادامه عملیات اکتشافی بخصوص اکتشاف عمقی مناسب است.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1091673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!