کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR

مطالعه موردی: فرونشست دشت مشهد
چکیده:
تداخل سنجی راداری از روش های شناخته شده سنجش از دور است که کاربردهای آشکاری در مطالعه جابه جایی های سطحی زمین دارد. جو، بر خلاف دیگر عوامل تاثیرگذار بر روی اندازه گیری های تداخل سنجی راداری، رفتاری غیر قابل پیش بینی و نسبتا پیچیده دارد که بسته به شرایط مختلف زمان های تصویربرداری، نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق مدلی با توجه به جنس خطا برای کاهش اثر جو، برای فرونشست زمین در استان خراسان مطالعه شده است. در این مدل، از داده های تمام تفکیک (FR) سنجنده MERIS برای برآورد اثر بخار آب و داده های سینوپتیک هواشناسی برای کاهش اثر فشار استفاد شده است. همچنین اثر قطرات آب و ابر نیز در این مدل در نظر گرفته شده است. برای تداخل نمای مورد استفاده میزان خطای حاصل از انتشار خطاها برای مدل، برابر 6/7 میلی متر برآورد شده است. از سوی دیگر، مقایسه نتایج حاصل از تداخل سنجی و داده های نقطه ای GPS، تغییر میزان RMSE از مقدار بیش از 9 میلی متر پیش از تصحیح به حدود 2 میلی متر پس از تصحیح را نشان داده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1091683 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!