پیش بینی صادرات کشمش ایران

چکیده:
در مطالعه حاضر تلاش شده است یک مدل سری زمانی تک متغیره برای پیش بینی صادرات کشمش ایران شناسایی شود. به این منظور روش باکس-جنکینز برای شناسایی الگوی مناسب خود توضیح جمعی میانگین متحرک و همچنین روش های هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی و الگوریتم هالت-وینترز ضربی به کار گرفته شدند. برای نیل به هدف پژوهش، از آمار سری زمانی سالانه صادرات کشمش کشور در دوره 89-1340 استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، الگوریتم هالت-وینترز ضربی در مقایسه با سایر روش های مورد استفاده، دقیق ترین میزان پیش بینی را داشته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1094386 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!