اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی

پیام:
چکیده:
2- متیل آزیریدین (پروپیلن ایمین) از خانواده ترکیبات آزیریدین بوده که به طور عمده در تولید عوامل پیوندی بر پایه آزیریدین در بخش صنایع دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. علی رغم اهمیت آن، ماده ای با فراریت بالا و بسیار سمی بوده که به راحتی می تواند در هنگام تولید و استفاده وارد اتمسفر شده و باعث آلودگی محیط زیست گردد. انجمن بین المللی تحقیق بر روی سرطان (IARC) این ماده را به عنوان یک ماده سرطان زا در گروه 2B طبقه بندی کرده است. بنابراین با توجه به سمیت بالای این ماده و کاربردهای فراوان آن در صنایع دفاعی، اندازه گیری مقادیر ناچیز آن در نمونه های محیطی و پساب صنعتی مهم و ضروری می باشد. در این مقاله، یک روش جدید برای استخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری اسپکتروفتومتری 2- متیل آزیریدین با استفاده از تکنیک میکرو استخراج مایع - مایع پخشی (DLLME) معرفی شده است. روش بر اساس مشتق سازی 2- متیل آزیریدین با 1،2- نفتوکینون-4- سولفونیک اسید (معرف فولین) و تشکیل محصول آب گریز با ضریب جذب مولی بالا می باشد که قابل استخراج و پیش تغلیظ با استفاده از تکنیک میکرو استخراج مایع - مایع پخشی خواهد بود. برخی از پارامترهای مهم در واکنش مشتق سازی و فرایند میکرو استخراج مورد مطالعه قرار گرفته و بهینه سازی گردید. تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی، روش پیشنهادی برای اندازه گیری 2- متیل آزیریدین در گستره ng mL-1 800-10خطی بوده و میزان حد تشخیص ng mL-1 5 و تکرار پذیری روش (RSD) برای هفت اندازه گیری مکرر 92/1% به دست آمد. روش پیشنهاد شده برای اندازه گیری 2- متیل آزیریدین در نمونه های آبی و پساب صنعتی به کار رفته و نتایج با مقادیر به دست آمده با روش استاندارد مطابقت نسبتا خوبی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1095849 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!