مطالعه عددی انکسار در تراک گازی با ساختار سلولی منظم

پیام:
چکیده:
شبیه سازی عددی دوبعدی انکسار تراک در مخلوط گازی با انرژی فعال سازی 15 که دارای ساختار سلولی تراک منظم است، از کانالی کوچک به کانالی با پهنای بزرگ تر و با نسبت پهنای 2 انجام شده است. مدل سازی براساس معادلات اویلر واکنشی و مدل سینتیکی یک مرحله ای آرنیوسی است. پهنای کانال کوچک به اندازه ای درنظر گرفته شده که حداقل 5 سلول در پهنای کانال و هنگام انکسار وجود داشته باشد. نتایج به دست آمده از ساختار سلولی تراک در هنگام انتقال تراک از کانال با پهنای کمتر به کانال با پهنای بیشتر نشان دادند که ابتدا ساختارهای سلولی تراک در بالا و پائین جبهه ناپدید می-شوند. با پیشروی بیشتر جبهه تراک در کانال بزرگ تر، تمام 5 سلول موجود در ابتدای انکسار حذف شده اند و بیشترین پیشروی موضعی تراک در هنگام انکسار، روی خط مرکزی کانال است. بررسی جبهه تراک در حین انکسار نیز نشان دهنده جدایی موضعی ناحیه واکنش از امواج ضربه ای پیشرو در بخش های بالایی و پایینی جبهه است. این یافته ها که در توافق با نتایج تجربی است، به خاطر اثرات گاز دینامیکی و خنک شدن جبهه تراک ناشی از امواج انبساطی به وجود آمده در حین انکسار و درنتیجه افزایش فاصله جبهه واکنش از امواج ضربه ای پیشرو است. تقابل بین تضعیف تراک توسط امواج انبساطی و تقویت مجدد آن توسط اغتشاشات، نقاط سه گانه و امواج عرضی مربوط به آنها، باعث رفتار ناپایدار تراک شده است. نتایج حاضر مشخص نمودند که تقویت نقاط سه گانه و امواج عرضی آنها پس از برخورد با دیواره های کانال بزرگ تر و ایجاد نواحی داغ، نقش اساسی در آغازش دوباره تراک دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1095852 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!